m-doroodian|محمد درودیان

نویسنده و پژوهشگر جنگ ایران و عراق

اشاره:

در بخش اول این یادداشت «روش شناسی» بحث مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این پرسش بررسی خواهد شد که؛ «پیروزی ها و شکست های تعیین کننده در روند جنگ، برای ایران و عراق کدام است؟»

                                            **********

 علت آغاز، ادامه و پایان جنگ گرچه به لحاظ سیاسی، نظامی و تاریخی اهمیت دارد و مورد توجه ناظران، تحلیل‌گران و مورّخین قرار می گیرد، اما مهمتر از آن، تأثیر پیروزی ها و شکست ها در تغییر روند جنگ است که منطق ادامه و یا پایان جنگ را شکل می دهد. تا کنون بررسی های سیاسی- تاریخی و نظامی جنگ ایران و عراق، بر محور موضوعات و مسائل وقوع جنگ، ادامه و پایان آن، صورت بندی شده است، بدون اینکه هیچ گونه اثر ارزشمند و قابل توجهی به صورت مقاله یا کتاب، درباره نقش و تأثیر پیروزی و شکست، در تغییر روند جنگ، تهیه و ارایه شود. بر پایه توضیحات یاد شده، این پرسش وجود دارد که؛ پیروزی ها و شکست های تعیین کننده در روند جنگ، برای ایران و عراق کدام است؟ پاسخ به پرسش یاد شده، با تاکید بر معیار «تغییر در روند جنگ»، صورت خواهد گرفت.


ادامه مطلب

اشاره:

     نقد و بررسی رویکرد تاریخی و مناقشه آمیز به مسائل و موضوعات جنگ ایران و عراق، با روش‌های متفاوتی قابل انجام است. در این یادداشت با تاکید بر سطح راهبردی، فهرستی از موضوعات مورد نیاز برای نقد و بررسی مورد اشاره قرار گرفته است.

                                               *************

   وقایع بزرگ تاریخی از این جهت اهمیت دارد و مورد اعتناء قرار می گیرد که، نقش و تأثیر ماندگاری را بر جای می گذارد. به این معنا که علاوه بر تغییرات فرهنگی و ساختاری در زمان وقوع و تقسیم زمان به قبل و بعد از واقعه، شالوده های تفکر جدیدی را درباره نگرش به واقعه و سایر پدیده‌ها، بنیان می گذارد. ریکور فیلسوف بزرگ معاصر، تاثیر گذاری رخدادهای تاریخی را در ذیل عنوان « روایتهای بنیانگذار» صورت بندی می کند... 


ادامه مطلب

                              سردار دکتر غلامعلی رشید   

شهید صیاد شیرازی از سه جهت، اول؛ تفکر نظامی- امنیتی، دوم؛ رفتار نظامی و سوم؛ سرانجام زندگی‌اش، با تمام فرماندهان ارتش پس از انقلاب، متفاوت است. با این توضیح پرسش این است که؛ آنچه او را از دیگران متمایز کرده، چیست؟ ...


ادامه مطلب

                        قطع رابطه ایران و امریکا و تأثیر آن در وقوع جنگ

اشاره:

نقش آمریکا در حمله عراق به ایران، با وجود اهمیت آن، تا کنون به شکل محققانه و مستند کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، در سایت نیز در یادداشتی تحت عنوان «تأملی بر نقش آمریکا در حمله عراق به ایران»، این موضوع بررسی شده است. با وجود آنکه نقش امریکا در حمله عراق به ایران، تاریخی شده است، اما بدلیل پیوستگی آن با سیاست ها و روندهای کنونی در ایران و منطقه، همچنان مورد بحث و مناقشه قرار دارد. متأسفانه در بسیاری از متون منتشر شده، ازجمله آنچه از سوی اینجانب نوشته شده است، پاره ای از مسائل اساسیِ تاریخی، بدون ارجاع به اسناد، مفروض گرفته شده است. با توجه به ضرورت بازیابی فهم صحیح از مسائل و رخدادهای مهم تاریخی، برای پاسخگوئی به پرسش ها و نیازهای نسل کنونی و آینده کشور، باید مفروضات پیشین مورد پرسش و تحقیقات مجدد قرار بگیرد. هدف از انتشار این یادداشت بحث در باره «نقش امریکا در حمله عراق به ایران» نیست، بلکه مسئله اصلی «روش شناسی برخورد با موضوع، اعلام قطع رابطه امریکا با ایران و تاثیر آن در وقوع جنگ» است ...


ادامه مطلب

اشاره:

   در بخش دوم این یادداشت، تحول در تاریخ نگاری جنگ با تأکید بر «تحول رویکردی- روشی و ساختاری» مورد اشاره قرار گرفت. در این بخش، «آسیب شناسی» تحول یاد شده بررسی خواهد شد.


ادامه مطلب

اشاره:

    در قسمت اول این یادداشت، به صورت اجمالی به چگونگی «تحول در روند تاریخ نگاری جنگ در سپاه» اشاره شد. در این بخش، بیشتر آثار و پیامدهای تحول یاد شده مورد اشاره قرار خواهد گرفت.


ادامه مطلب

                       رمز و علت نامگذاری عملیات فتح المبین

اشاره:

با وجود اهمیت نامگذاری عملیاتها در نسبت با شرایط سیاسی- نظامی و منطقه‌ای، همچنین تعیین رمز برای عملیاتها، هنوز هیچگونه تحقیقات اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. در یادداشت حاضر با توجه به تلاقی عملیات فتح المبین با شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، توضیحاتی را در این زمینه ارائه خواهم داد. نظر به اینکه فهم مسائل معنوی- فرهنگی جنگ و قلم فرسایی در این زمینه، نیازمند توانایی خاص است، بدلیل نداشتن بضاعت، تا کنون موفق به نوشتن مقاله و یادداشت در سایت نشده ام. امیدوارم به دلیل اهمیت موضوع مورد بحث، با استفاده از اسناد و تاریخ شفاهی ابعاد مختلف این موضوع از سوی محققین ارجمند روشن شود.


ادامه مطلب