m-doroodian|محمد درودیان

نویسنده و پژوهشگر جنگ ایران و عراق

نقش قطعنامه 598 در پایان دادن به جنگ ایران و عراق و برقراری آتش بس، ناظر بر اهمیت این واقعه سیاسی و تاریخی، به اعتبار کارکرد و تاثیر ابزار سیاسی، در کنار ابزار نظامی و یا جایگزین آن، برای برون رفت از شرایط مخاطره آمیز  سیاسی و نظامی در جنگ با عراق و استفاده از این تجربه تاریخی در برابر بحرانهای مشابه در آینده است. هم اکنون در سالگرد پذیرش قطعنامه 598، مباحث مختلفی را می‌توان در این زمینه مورد بررسی قرار داد:


ادامه مطلب

اشاره:

   نظر به اهمیت تصمیم گیری در برابر چالش‌های تاریخی و نتایج آن، پیش از این نیز درباره پذیرش قطعنامه 598 و توافق هسته ای مطالبی در سایت منتشر شد. در این یادداشت وجوه دیگری از موضوعات یاد شده، در بررسی تطبیقی مورد توجه قرار گرفته است.


ادامه مطلب

اشاره:

   پیش از این، چگونگی مواجهه با مسئله هسته ای، در بررسی تطبیقی با سایر رخدادهای تاریخی، در برخی یادداشت‌ها از جمله؛ «تکمله ای بر دو پایان؛ جنگ ایران و عراق، بحران هسته ای» و همچنین «چالش ها و چگونگی مدیریت بحران؛ مقایسه قطعنامه 598 با مذاکرات هسته‌ای»، مورد بررسی قرار گرفت. مسئله اساسی در مطالعات تطبیقیبررسی ، چگونگی تأثیرگذاری تجربه مدیریت بحران های تاریخی بر یکدیگر و در این یادداشت، در حل مسئله هسته ای است. بنظر می‌رسد تجربه حاصل از نتایج سایر بحران ها، در تصمیم گیری برای حل مسئله هسته ای تأثیرات اساسی داشته است.

                                             ***********

با فرض اینکه تصرف سفارت آمریکا در آبان 1358، اتمام جنگ ایران و عراق در مرداد 1367 و توافق هسته ای در مرداد 1394، سه پرونده مهم مدیریت بحرانهای تاریخی و تاریخ ساز در جمهوری اسلامی ایران است، این پرسش وجود دارد که؛ آیا تصمیم‌گیری برای خاتمه دادن به بحران‌های یاد شده، در زمان مناسبی صورت گرفته است؟

   عنصر زمان در مدیریت بحران، به این دلیل اهمیت دارد که بر فرآیندها و نتیجه نهایی بحران، همچنین پیامدهای آن تأثیر اساسی دارد. زیرا ماهیت بحران و تأثیرگذاری آن، در فرآیند زمان شکل می گیرد و مدیریت بحران در درون چشم انداز زمان آینده معنا دارد. در واقع مدیریت بحران، بدون در نظر گرفتن زمان، بی معناست، همچنین مفهوم زمان در بحران و ماهیت بحران و تصمیم گیری- اقدامات درباره مدیریت بحران، در درون چشم انداز آینده، از هم قابل تفکیک نیست. با این توضیح، فرض بر این است که بدون ادراک مناسب از مفهوم زمان و فرایند آن، استفاده از زمان امکان پذیر نخواهد بود. زیرا مفهوم زمان، بخشی از عناصر اصلی در محاسبات ادراکی از شرایط، برای تصمیم گیری است. به این اعتبار، فهم از ماهیت مخاطره آمیز بحران، ادراک و ارزیابی از وضعیت حاکم بر صحنه، همچنین اهمیت زمان برای تصمیم گیری، شاکله سه گانه مدیریت بحران را تشکیل می دهد که بنحوه غیر قابل اغماض، بهم پیوستگی است. به همین دلیل تاکید می شود، نگرش به زمان و روش مواجهه با آن، بخشی از مسئله بحران است که در تجزیه و تحلیل بحران، مدیریت و خاتمه دادن به آن، باید مورد توجه قرار بگیرد ...


ادامه مطلب

اشاره:

صدور قطعنامه 598، هرچند بعنوان اقدام شورای امنیت سازمان ملل، در فرآیند جنگ ایران و عراق اهمیت داشت، ولی آنچه این قطعنامه را تاریخی کرد و با تحولات سیاسی- نظامی جنگ و سپس مسائل داخلی ایران در پیوند قرار داده است، نقش و تاثیر آن در پایان دادن به جنگ است. پیش از این درباره اهمیت قطعنامه و برخی وجوه آن، مطالبی در سایت منتشر شد. رویکرد آقای شیرعلی‌نیا، به دلیل توجه به تحولات سیاسی- اجتماعی و توافق هسته ای، وجوه متمایزی دارد که قابل توجه است.

                           جعفر شیر علی نیا

  پذیرش قطعنامه، ماهیت آرمان گرایی در جمهوری اسلامی را تغییر داد. آرمان گرایی تا پیش از پذیرش قطعنامه 598، تنها یک شعار برای رسیدن به مقاصد سیاسی نبود. هرچند برخی گروه­ های سیاسی از ماهیت شعاری آن برای رسیدن به مقاصد سیاسی­ خود استفاده می­ کردند، اما بخش قابل توجهی در جبهه­ های جنگ، در جهت آرمان گرایی­شان به عمل و نه شعار روی آورده بودند ...


ادامه مطلب


همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic