در خرداد سال 1360، شرایط سیاسی کشور و نگرانی از مناقشات سیاسی در دوره ریاست جمهوری بنی صدر، موجب نگرانی در باره تحریف تاریخ جنگ شد. بر اساس ملاحظه یاد شده، برادر محمد زاده مسئول وقت دفتر سیاسی سپاه، با برادر علی شم خانی* فرمانده وقت سپاه خوزستان، برای ثبت و ضبط تاریخ جنگ گفتگو کرد.

   پیرو این توافق عازم اهواز شدم. نظر به شرایط آن زمان، " تهاجم عراق و مقاومت مردمی در برابر تجاوز عراق"، مهم ترین مسئله ای بود که وجود داشت، در حالیکه بخش مهمی از مناطق و شهرهای مرزی هم چنان در اشغال دشمن بود، مناقشات سیاسی، با وجود تأکید امام بر اصلی بودن مسئله جنگ، بر کشور سایه افکنده بود و آرایش سیاسی جدیدی را شکل داده بود. در عین حال هنوز تحلیل و صورت بندی عمیقی از ریشه های جنگ، علل و اهداف عراق از حمله به ایران، همچنین راهبرد نظامی و توان لازم برای آزادسازی مناطق اشغالی وجود نداشت.

     در چنین شرایطی برادر علی شم خانی با برخورداری از قدرت تحلیل و صورت بندی از تحولات جنگ، تأثیر قابل توجهی بر افکار و تحلیل های موجود از جنگ، در خوزستان داشت. لذا بر آن شدیم در گفتگوی رو در رو با ایشان، به بررسی تحولات سیاسی و نظامی بپردازیم.

    با این ملاحظات، زمان مصاحبه، مورد توافق ایشان قرار گرفت، اما به دلیل حضور شهید کلاهدوز قائم مقام وقت سپاه در خوزستان، آقای شم خانی گفتگو را رها کرد تا عازم جلسه شود. قرار شد منتظر بمانم تا پس از بازگشت ایشان از جلسه، به گفتگو ادامه دهیم.

   مقابل درب ورودی سپاه خوزستان که مکان آن متعلق به دانشگاه بود، تا پاسی از شب نشستم که بالاخره ایشان وارد سپاه شد و از اینکه هنوز منتظر مانده ام، تعجب کرد. برابر وعده ای که داده بود، گفتگو را آغاز کردیم. شب از نیمه گذشته بود و تدریجاً آثار خستگی و عدم توانایی برای ادامه گفتگو، در چهره آقای شم خانی مشاهده می شد، این وضعیت موجب شد که گفتگو را به پایان برسانیم.

  شم خانی در این گفتگو وقوع جنگ و تحولات آن را در چارچوب پیوستگی نظریه جنگ و انقلاب تحلیل کرد. وی ضمن اشاره به دیدگاههای موجود نسبت به جنگ و تحلیل مراحل آن، تحولات سیاسی در داخل کشور را در چارچوب سیاست های آمریکا، مورد بررسی قرار داده است.

   مرکز مطالعات جنگ به دلیل اهمیت تاریخی این مصاحبه، آنرا در فصلنامه نگین- شماره دهم- پاییز 1383 به چاپ رسانده است. که علاقمندان می توانند برای مطالعه آن، به لینک زیر مراجعه نمایند :

                            " گفتگو با علی شمخانی - پاییز سال 60 "